U HEEFT ONS GEHOLPEN!


Alle elementen om de productie Laevesmelodie tot een succes te maken zijn aanwezig...
Dankzij jou hebben we ook het benodigde geld van de microfoons bij elkaar gekregen. 


Bovenstaande filmpjes werden gemaakt door de acteurs en muzikanten om uw steun te vragen.

Zeker leuk om nog even terug te kijken!

 

Binnenkort komen op deze pagina alle donateurs én sponsors te staan. 

Het crowdfundingstraject werd mogelijk gemaakt door: